Stručno usavršavanje

Katalog stručnog usavršavanja za pedagošku 2016./2017. godinu


Katalog stručnog usavršavanja za pedagošku 2017./2018. godinu.pdf


Tjedan dobre odgojno-obrazovne prakse

Dječji vrtić Rijeka ove je godine po prvi puta pripremio program Tjedna dobre odgojno-obrazovne prakse, koji će se održati od 4. do 8. travnja 2016. godine. Ideja je prije svega bila da se povežu odgojno-obrazovni djelatnici Dječjeg vrtića Rijeka, njih više od 370 koji rade na 32 lokacije, te dobiju priliku čuti i vidjeti što sve rade sustručnjaci u ostalim vrtićima unutar ustanove.

Tjedan dobre odgojno-obrazovne prakse obilježit će se nizom događanja na različitim lokacijama, a radi se o 14 predavanja, 7 radionica, 5 prezentacija zapaženih projekata u radu s djecom, 3 prezentacije postignuća redovitih programa obogaćenih specifičnim sadržajima, 3 izložbe, jedne interaktivne šetnje i jednog okruglog stola… Također će biti predstavljeni rezultati 6 istraživanja provedenih za potrebe izrade diplomskih radova odgojitelja Dječjeg vrtića Rijeka koji su završili diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

Uz odgojno-obrazovne djelatnike Dječjeg vrtića Rijeka, gotovo svim događanjima moći će prisustvovati  studenti Učiteljskog fakulteta, kao i odgojno-obrazovni djelatnici predškolskih ustanova riječkog okruženja.

Program Tjedna dobre prakse