Stručni ispiti

Dječji vrtić Rijeka mjesto je polaganja stručnih ispita odgojitelja, psihologa, pedagoga i edukacijskih rehabilitatora za područje tri županije (Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije). Stručni ispiti se provode temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97 i 4/98).


Stručni ispiti odgojitelja