Rezultati upisa

Temeljem obrađenih prijava za upis djece, oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima.

Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece. Prijedlog Liste reda prvenstva dostavlja se Upravnom vijeću Ustanove. Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Ustanove.

Lista reda prvenstva biti će objavljena na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 5. lipnja 2017. godine.

Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnim pločama svih podcentara predškolskog odgoja 26. lipnja 2017. godine.


Mogućnost podnošenja prigovora na Listu reda prvenstva