Projekti

Say hello to the world

Odgojno-obrazovna skupina djece za rano učenje engleskog jezika iz Podcentra predškolskog odgoja Vežica uključila se u međunarodni projekt naziva „Say Hello to the World“ – „Pozdrav svijetu“ s čijim će provođenjem započeti naredne pedagoške godine, odnosno u rujnu 2017. godine.

Projekt je osnovao FINI zavod Radeče, delo za mlade, iz Slovenije 2011. godine s ciljem upoznavanja djece s drugim kulturama, običajima i jezicima kako bi se stvorile predispozicije za uvažavanje različitosti i prevladavanje stereotipa, predrasuda i netolerancije. Kod djece se želi poticati razvoj empatije i altruizma, poticati odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba, socijalne i građanske kompetencije, stvaralaštvo i kreativnost, poticati sudjelovanje i uključivanje u različite projekte od najranije dobi te povezivanje s djecom iz drugih dijelova svijeta putem aplikacije „My Hello“, čime se pak potiče razvoj informatičke pismenosti.

Provođenje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci, a sadrži pet tema, takozvani program „Pet prstiju“:
  1. Javljanje: „To sam ja“
  2. Javljanje: „Ja i moja obitelj“
  3. Javljanje: „Ja i moj vrtić“
  4. Javljanje: „Ja i moje mjesto“
  5. Javljanje: „Ja i moja država“
  6. Javljanje: Zaključak

Nakon svake obrađene teme, održava se video poziv s partnerskim vrtićem u kojem jedni drugima predstavljaju što su proteklog mjeseca radili u skupinama.

Odgojiteljice Iva Šonje i Nataša Rizoniko odlučile su se s djecom iz svoje skupine uključiti u ovaj projekt stoga što su ga ocijenile vrlo kvalitetnim i vrijednim obzirom da se može povezati  s ključnim kompetencijama koje su navedene u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj, a to su komunikacija na materinjem i stranom jeziku, matematička kompetencija i kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnosti i poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje.

Više o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.sayhellototheworld.eu


undefined