Program obogaćen elementima Waldorfske pedagogije

Cilj ovoga Programa je poticanje zdravog i skladnog razvoja djetetovih tjelesnih, duševnih i duhovnih potencijala uvažavajući načela waldorfske pedagogije (individualizacija, uključivanje obitelji, sveobuhvatno shvaćanje, osposobljavanje osjetila i samoodgoj). 

Zadaće programa obuhvaćaju oblikovanje prostora na načelima waldorfske pedagogije u funkciji poticanja cjelovitog razvoja djeteta, zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba, razvoj samopouzdanja i osjećaja sigurnosti, uočavanje i poticanje razvoja djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i mogućnosti, poticanje svih 12 osjetila, poticanje stvaralačkih sposobnostikoje dijete spontano iskazuje te otkrivanje aktivne uloge roditelja.

Sadržaj i vrijeme realizacije programa određuje smjena godišnjih doba. Godišnji ritam gradi se na temelju karakteristike godišnjih doba i svetkovina.U tjednom ritmu se izmjenjuju umjetničke i druge aktivnosti.

Program je namijenjen djeci u dobi od 3. godine života do polaska u školu.

Nositelji programa su odgajatelji predškolske djece koji imaju završene dopunske edukacije za waldorfskog odgajatelja.

Program obogaćen elementima waldorfske pedagogije provodi se svakodnevno od 1. rujna do 30. lipnja.

Mjesto provedbe: CPO Sušak, PPO Bulevard, 1 odgojno-obrazovna skupina djece.