Javna nabava

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i Pravilniku o popisu obveznika primjene zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 19/12), Dječji vrtić Rijeka obveznik je primjene odredbi odnosnog Zakona kao javni naručitelj.

Zakonom o javnoj nabavi uređuju postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

Obveza provođenja postupaka javne nabave postoji kod nabave u iznosu većem od  200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno od 500.000,00 kn za nabavu radova, sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.


Plan nabave DVR za 2017. godinu - III. izmjene.pdf

Sprječavanje sukoba interesa

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Plan nabave Dječjeg vrtića Rijeka