Financijsko poslovanje

2017. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Rijeka objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijsko izviješće

2. Bilješke uz financijsko izviješće za radoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.2016. godina

U vezi financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Rijeka objavljuju se sljedeći dokumenti:

1. Financijski plan:

2. Financijsko izvješće: